Artist statement

(EN)

Based on the studies of plant intelligence made during the last decade, it has been detected that plants are more knowledgeable than has been thought before. They have at least 20 different senses and can, for example, alert each other about pest attacks. I am intrigued by the idea of an intelligent and imperceptible Plantae that is observing mankind and wondering how it can be destroying its living conditions. The plant kingdom could consider us a transient bout, a dinosaur that will perish.

Since 2018, I have been workings with a utopia, where Homo sapiens has evolved into a new species with a thoroughly different kind of (plant) intelligence. In the paintings and drawings, Homo sapiens and Plantae have coalesced together forming hybrids. The reality is something else than the former human could observe, and the familiar shapes are falling apart. For me, the crossbreeds of humans and plants represent the collapse of destructive anthropocentrism — in a time after the humanism when the gap between the species has vanished away.

(FI)

Viime vuosikymmenen aikana tehtyjen kasvien älykkyyttä käsittelevien tutkimusten mukaan kasvit ovat paljon kyvykkäämpiä kuin on aiemmin ymmärretty. Niillä väitetään olevan ainakin 20 eri aistia ja osaavan varoittaa toisiaan kemiallisesti tuholaishyönteisten parvesta. Minua kiehtoo ajatus älykkäistä, verkkaisista kasveista, jotka katselevat ihmetellen elinympäristöään tuhoavaa ihmistä. Ehkä kasvikunta pitää meitä vain ohimenevänä vaiheena, dinosauruksena joka katoaa.

Olen käsitellyt vuodesta 2018 lähtien teoksissani utopiaa jossa ihminen on kehittynyt täysin erilaisen (kasvi)älykkyyden parissa uudeksi lajiksi. Maalauksissa ja piirroksissa kasvi- ja ihmiskunta ovat sulautuneet yhteen muodostaen hybridejä keskenään. Todellisuus on jotakin muuta kuin aiemman ihmislajin havaitsemaa, ja tutut muodot alkavat hajota kuva-alalla. Kasvien ja ihmisten risteytymät edustavat minulle haitallisen ihmiskeskeisyyden murentumista — aikaa humanismin jälkeen jossa lajien väliset rajat ovat kadonneet.