Organism

Viime vuosikymmenen aikana tehtyjen kasvien älykkyyttä käsittelevien tutkimusten mukaan kasvit ovat paljon kyvykkäämpiä kuin on aiemmin ymmärretty. Niillä väitetään olevan ainakin 20 eri aistia ja osaavan varoittaa toisiaan kemiallisesti tuholaishyönteisten parvesta. Minua kiehtoo ajatus älykkäästä, verkkaisesta kasvikunnasta, joka katselee ihmetellen elinympäristöään tuhoavaa ihmistä.

Ihminen on saavuttanut ja pitänyt valta-asemaansa maapallolla vasta verrattain pienen hetken. Kasvit ja merenelävät ehtivät kukoistaa jo satoja miljoonia vuosia ennen ihmislajin kehittymistä. Antroposentrismi onkin minusta muiden organismien aliarviointina. Ehkä älykäs kasvikunta pitää meitä vain ohimenevänä vaiheena, dinosauruksena joka katoaa.

Organism-sarjan maalaukset käsittelevät utopiaa jossa homo sapiens on kehittynyt täysin erilaisen (kasvi)älykkyyden parissa uudeksi lajiksi. Maalauksissani kasvi- ja ihmiskunta ovat sulautuneet yhteen muodostaen hybridejä keskenään. Kasvien ja ihmisten risteytykset edustavat minulle haitallisen ihmiskeskeisyyden murentumista — aikaa humanismin jälkeen jossa lajien väliset rajat ovat lopullisesti kadonneet.

 

Based on the studies of plant intelligence made during the last decade, it has been detected that plants are more knowledgeable than has been thought before. They have at least 20 different senses and can, for example, alert each other about pest attacks. I am intrigued by the idea of an intelligent and imperceptible Plantae that is observing mankind and wondering how it can be destroying its living conditions.

Human has reached and kept an ascendancy on Earth for only a relatively short period. Plants and sea creatures thrived for hundreds of millions of years before human evolution. I believe anthropocentrism devalues other organisms. The plant kingdom could consider us a transient bout, a dinosaur that will perish.

Organism series is addressing a utopia, where Homo sapiens has evolved into a new species with a thoroughly different kind of (plant) intelligence. In the paintings, Homo sapiens and Plantae have coalesced together forming hybrids. For me, the crossbreeds of humans and plants represent the collapse of destructive anthropocentrism — in a time after the humanism when the gap between the species has vanished away.