Bio

(EN)

Taru Happonen (b. 1989, Lahti) is a Helsinki-based visual artist who works with paintings, sculptures, and drawings. She graduated with a Master's degree in 2023 from the Academy of Fine Arts at the University of the Arts Helsinki.

In her works, Happonen examines the environment and organisms from both microscopic and cosmic scales. Natural sciences and science fiction have influenced her art. The expression bears figurative elements that partially disintegrate into abstraction. Patterns found in nature at various scales are recurring elements in the works. She employs a wide range of materials in her artworks, including oil paint, recycled plastic, mineral resin, acrylic, linen, metal, and pearlescent pigments. Organic and synthetic elements are intricately intertwined.

Her artworks convey the significance of wonder, viewing the world as complex and constantly changing. The various patterns, forms, and materials in her works create links between each other - highlighting the unity of life, continuity, and the deep layers of time.


(FI)

Taru Happonen (s. 1989, Lahti) on Helsingissä asuva kuvataiteilija, joka työskentelee maalauksen, kuvanveiston ja piirroksen parissa. Hän valmistui maisteriksi vuonna 2023 Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta.

Happonen tarkastelee teoksissaan ympäristöä ja eliöitä mikroskooppisen läheltä ja kaukaa kosmisesta mittakaavasta. Hänen teoksensa ovat saaneet vaikutteita luonnontieteistä ja scifistä. Ilmaisussa on esittäviä piirteitä, jotka hajoavat osittain abstrakteiksi. Teoksissa toistuvat usein luonnossa esiintyvät kuviot eri mittakaavoissa. Hän käyttää töissään laajaa materiaalista palettia, johon kuuluvat esimerkiksi öljyväri, kierrätysmuovi, mineraalihartsi, akryyli, pellava, metalli ja helmiäispigmentit. Orgaaninen ja synteettinen ovat erottamattomasti yhteen kietoutuneita.

Happosen teokset puhuvat ihmettelyn merkityksestä, maailman katsomisesta kompleksisena ja jatkuvasti muutoksessa olevana. Teoksissa eri kuviot, muodot ja materiaalit muodostavat linkkejä toisiinsa – ne korostavat elämän yhtenäisyyttä, jatkuvuutta ja ajan syviä kerrostumia.

© Taru Happonen 2024